Po klinutí na jednotlivú kateogóriu sa Vám zobrazí program družstva v sezóne 2022/2023

 

Juniori 

 kadeti   

st.žiaci

ml.žiaci- 6   

 ml.žiaci- 4     

 ml.žiaci- 3