ml. žiaci MIDI
sa pre rok 2017 stali MAJSTRAMI Slovenska
ml. žiaci MIDI
sa pre rok 2017 stali MAJSTRAMI Slovenska
ml. žiaci MIDI
sa pre rok 2017 stali MAJSTRAMI Slovenska
ml. žiaci MIDI
sa pre rok 2017 stali MAJSTRAMI Slovenska
ml. žiaci MIDI
sa pre rok 2017 stali MAJSTRAMI Slovenska

Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov

NAJBLIŽŠIE ZÁPASY
kadeti 26.11.2017 2.kolo v Nitre účastnici: Púchov, Komárno, Nitra, NMnV, VKP
st.žiaci 4.11.2017 2.kolo v NMnV účastnici: Púchov, TN, NMnV
VÝSLEDKY POSLEDNÝCH ZÁPASOV
st.žiaci 14.10.2017 1.kolo v Trenčíne Púchov -TN 3:0 , Púchov - NMnV 3:0
st.žiaci 16.9.2017 turnaj v Žiline družstvo obsadilo 1.miesto
ml.žiaci MIDI 27. - 28. 05. 2017 M SR v Žiline ml. žiaci VO 1970 MŠK Púchov sa stali MAJSTRAMI Slovenska
ml.žiaci MINI 10. - 11. 06. 2017 M SR v Trenčíne VO 1970 MŠK Púchov obsadil konečné 4. miesto
st.žiaci 19. - 21. 05. 2017 M SR vo Svidníku

VO 1970 MŠK Púchov obsadil konečné 5. miesto

 

13. marec 2017
12.marca sa vo volejbalovej hale MŠK uskutočnil posledný turnaj základnej časti vo volejbale mladších žiakov midi.
25. september 2016
25. septembra sa v priestoroch ŠH SPU Nitra uskutočnil turnaj vo volejbale starších žiakov. Išlo už o ôsmy ročník Memoriálu o putovný pohár Štefana Szalaya, ktorý bol dlhoročným volejbalovým funkcionárom a trénerom.