ROZPIS TRÉNINGOV

  7:00-8:00 8:00-9:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00

Pon.

 

ŠT

Gorazdova

   

 

 

 

ŠT

Gorazdova

 

ml.žiaci MINI + prípravka

(16:00-18:00 )ŠH-MŠK

st.žiaci

(18:00-20:00)

ŠH-MŠK

 

Ut.                

ŠT

Gorazdova

 

ml.žiaci MIDI  + prípravka

(16:00-18:00 ) ŠH-MŠK

st.žiaci

(18:00-20:00)

ŠH-MŠK

Str.          

prípravka

Gorazdova

         

ml.žiaci MINI, MIDI+prípravka

(16:00-17:30)ŠH-MŠK

st.žiaci

(17:30-19:30)

ŠH-MŠK

 
Štv.              

ŠT

Gorazdova

 

ml.žiaci MINI  + prípravka

(16:00-18:00 ) ŠH-MŠK

st.žiaci

(18:00-20:00)

ŠH-MŠK

Pia.

ŠT

ŠH-MŠK

       

ŠT

Gorazdova

 

ml.žiaci MIDI + prípravka

(16:00-117:30)ŠH-MŠK

st.žiaci

(17:30-19:00)

ŠH-MŠK